Welkom bij Vademe

Vademe is een dienstverlenende onderneming op het gebied van schoonmaak, contractcatering, party en eventcatering in het business-to-business marktsegment.

Een sterke nadruk ligt op klantgerichte dienstverlening, op maatwerk. Hierdoor gaat de betrokkenheid veel verder dan bij grote centraal geleide organisaties.

Steeds vaker geven werkgevers er de voorkeur aan om hun schoonmaak en catering uit te besteden. Daarnaast besluiten steeds meer organisaties over te gaan tot het uitbesteden van alle facilitaire diensten aan één professionele dienstverlener, zgn. "multi-services". Hiermee wordt uw primaire proces optimaal ondersteund.

Kortom, bedrijven zijn steeds meer op zoek naar flexibele ondersteuning, want steeds sneller moeten bedrijven zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

Ook u streeft als werkgever naar een optimaal werkklimaat voor uw medewerkers. Een goed werkklimaat is meer dan een goede beloning.
Wie zich thuis voelt op zijn werkplek, toont meer betrokkenheid en presteert beter.